Постови:4
Коментари:0
Датум:26.09.2016

.

Презентиран Акциониот план од четвртата фаза на регулаторната гилотина „Предност за малите„

 

Скопје, 04 јули 2012

Министерот за информатичко општество и администрација, м–р Иво Ивановски, денес пред претставниците и членките на Сојузот на Стопанските комори на Македонија, го презентираше Акциониот План со предлог мерките од четвртата фаза на регулаторната гилотина „Предност за малите„. Станува збор за 40 мерки од пристигнатите 109, кои произлегоа од работните средби со бизнис заедницата, а во насока на поедноставување на процедурите и условите за работа на малите компании во земјата.

 

„Првата фаза од регулаторната гилотина е целосно завршена, втората е спроведена во 74, а третата во 73 проценти и преостануваат уште неколку мерки со кои ќе се заокружи нивното спроведување. Предлог мерките од четвртата фаза кои се однесуваат на малите и средните претпријатија, ќе ги спроведуваат повеќе органи на државна управа, како што се Министерствата за внатрешни работи, за економија, за земојоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за катастар и други.„ – изјави по презентацијата министерот Ивановски.

 

Мерките треба да опфатат поефтинување на услугите за издавање на документи, лиценци, дозволи и одобренија, потоа намалување на рокови за нивно добивање, како и унапредување на квалитетот на услугите во областа на малиот бизнис.

 

Министерот Ивановски изјави дека Централниот регистар во иднина ќе издава еден документ за сите потреби на претприемачите и мерки со кои ќе се овозможи спојување на градежни парцели во една, со цел приватните  градежни компании побрзо да градат.

 

„Поголем дел од мерките се со рок на реализација до октомври годинава, а дел од нив ќе треба да се спроведат до 30 јуни 2013 година.„- рече министерот Ивановски.

 

Претседателот на Сојузот на Стопанските комори на Македонија, Златко Калеников, истакна дека овие предлог мерки претставуваат жива материја, која во наредниот период постојано ќе се надградува и дополнува, а со цел да се подобри деловната клима во Република Македонија, пред се на малите и средните претпријатија.

Следно
Коментари